Tillbaka till början
En illustration

KLIENT- OCH STATISTIKDATASYSTEM FÖR
VERKSTÄDER OCH UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

PAR
  I KORTHET

PAR är ett klient- och statistikdatasystem för verkstäder och uppsökande ungdomsarbete. PAR-datasystemet innehåller två skräddarsydda användargränssnitt, varav PARty är för verkstäder och PARent är en kompakt helhet avsett för det uppsökande ungdomsarbetets klienthantering, statistik och rapportering.

PAR-datasystemet används för uppföljning av statsbidrag från de olika regionförvaltningsverken, för enhetlig nationell dataproduktion och statistik, för uppföljning av effektiviteten av eget arbete samt för rapportering till olika finansiärer. Med hjälp av den riksomfattande PARkki-databasen kan man undersöka hur bidrag till ungdomsarbetets riktas samt underlätta beslutsfattandet.

PAR upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (OKM) och är kostnadsfritt för användarna.

Introduktionsvideo PAR systemet: YouTube

PARKKI
   DATAINSAMLING

I PARkki-databank samlar man statistiska, anonyma PARkki-klientuppgifter samt organisations- och arbetaruppgifter tre gånger om året. En gång om året publiceras PARkki-statistik per organisation och kommun på webbplatsen nuorisotilastot.fi. Den publicerade statistiken är baserad på inskickade PARkki-siffror och revideras separat i januari.

Leveranstider för PARkki-statistik meddelas i PAR-meddelanden via e-post alltid före statistikföringen. PARkki-statistik upprättas huvudsakligen under de första två veckorna av datainsamlingsmånaden.

Levererar PARK-fil 2024 

Måndag 22.1.2024 (Data från: 1.1.2023 – 31.12.2023) 

Tisdag 14.5.2024 (Data från: 1.1.2024 – 30.4.2024) 

Tisdag 17.9.2024 (Data från: 1.1.2024 – 31.8.2024) 

Onsdag 22.1.2025 (Data från: 1.1.2024 – 31.12.2024) 

PARkki-statistiken skickas via länken par-jarjestelma.fi­/tiedonsiirto

PAR-datainsamlingsanvisningar för år 2023 finns här (på finska).

Datamallar och instruktioner för PAR-kompatibla program: länk

En Infografik

PARkki-statistik över andra system

PAR-teamets roll är att förenhetliga workshopverksamhetens och det uppsökande ungdomsarbetets klientbokföringar och statistik. Vi bygger broar mellan PAR och andra kundsystem för att uppnå jämförbar PARkki-statistik oavsett vilket program som används.

Du kan säkerställa med PAR-team eller din programvaruleverantör om en statistisk sammanjämkning har gjorts mellan ditt system och PAR. Det rapporteras från PAR-samordnade system enligt tidtabell för PARkki datainsamlingsprocess.

VARFÖR
  PAR?

Gratis

Vi erbjuder ett kostnadsfritt system som går snabbt att komma igång med, användarstöd med låg tröskel och regelbundna kostnadsfria utbildningar på uppdrag av en pålitlig myndighet.

Lätt att använda

Systemet har utvecklats direkt för det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäder i samarbete med användarna. Programmet är enkelt att använda och passar verksamheter av olika storlekar.

Uppföljning av statsbidrag

PAR-systemet används för uppföljning av statsbidrag som beviljas av regionförvaltningsverken. Med en knapptryckning får du en rapport som verifierar antalet kunder, åtgärder och kundplaceringar baserade på dina inlägg i ett format som matchar finansiärens önskemål.

Lokalt stöd

PAR-teamet hjälper dig via telefon, e-post och med hjälp av fjärranslutningar. Det finns för programmet användarstöd, starthjälp och utbildning tillgängligt med kort varsel och enligt dina behov.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Har din organisation behov för statistik som PAR ännu inte uppfyller? Programmet utvecklas i samarbete med användarna och syftet är att tillgodose individuella behov genom att hitta lösningar som tillgodoser hela fältet. Vår idé är att varje användare har en möjlighet att påverka.

Dataskydd

Det tekniska genomförandet av programmet uppfyller kraven i GDPR och vi säkerställer med alla nya användare att programmet installeras säkert på en plats som definieras av organisationen själv, tillsammans med organisationens dataadministration. Vi strävar också efter att förbättra enskilda användares medvetenhet i dataskyddsfrågor genom kontinuerlig utbildning.

VAD INNEFATTAR
   PAR?

Individuell klienthantering

Du kan registrera grundläggande klientinformation och spåra den enskilda klientprocessen samt skriva ner aktuella frågor för att stödja målinriktat klientarbete. Du kan koppla avtal till klientinformation, registrera genomförda åtgärder och tjänster samt kolla upp antalet möten och närvarodagar. All information kan skrivas ut för kunden, men man kan även statistikföra den anonymt.

En Illustration

Dagliga verktyg

Inom det uppsökande ungdomsarbetet kan dagliga möten med klienten registreras i promemoria och gruppmöten, utbildningar, gatu- och onlinearbete kan registreras i de anställdas egna aktivitetsanteckningar. För workshopverksamhet erbjuder vi klient- och aktivitetspromemorior samt en kalenderbaserad elektronisk dagbok. Klientspecifik snabbinformation och uppmärksamhetstecken hjälper till att upptäcka att de viktigaste sakerna gällande klientskap är uppdaterade.

Rapportering och statistikföring

Du får färdiga rapporter och databasutdrag, som hjälper dig att spara tid och snabbt se resultatet av ditt arbete. Rapporteringsverktygen utvecklas ständigt utifrån nationella, regionala och organisatoriska behov. Verksamhetsidén är att all registrerad information också kan hämtas ut från programmet på ett tillförlitligt sätt, men på ett kontrollerat sätt av de personer som är definierade av organisationen.

INFORMATION
   OM OSS

PAR-systemet har fått sitt ursprung från år 2010 och har under 2017 helt övergått till ett system som hanteras av RFV. PAR var ursprungligen en helt Excel-baserad program som har utvecklats bit för bit tillsammans med användare och UKM.

För närvarande arbetar en kraftfull duo på två personer med PAR. Vi ser till att PAR fungerar korrekt och att det genom vårt utvecklingsarbete fortsätter att uppfylla våra användares behov. Vi bistår användare i olika programrelaterade problem och anordnar utbildningar för att säkerställa en god användning av PAR. Vi bistår användare med olika problem relaterade till programmet och erbjuder utbildningar för att säkerställa en smidig användning av PAR. Vi tar också hand om datainsamlingen av PARkki-statistik.

Bild på Tuulikki Nieminen
Bild på Teemu Kurki

Tuulikki Nieminen

Hej! Jag har jobbat med PAR-system sedan från början. Tveka inte att kontakta mig om du behöver hjälp med eventuella frågor gällande systemen. Jag tar gärna emot idéer för utveckling och hör om nya samarbetsmöjligheter.

Teemu Kurki

Hallå! Mitt jobb innebär utveckling av PAR-systemet och att ge teknisk support. Om du har tekniska utmaningar med PAR, kan jag gärna hjälpa dig även med svårare fall!

RAPPORTER
   & UTBILDNINGAR

Kolla upp kommande utbildningar i ungdomsverksamhetens kalendern och läs mer om aktuella händelser i PAR-rapporter. Genom att registrera dig till e-postlistan får du alltid nya rapporter direkt till ditt e-post.

Senaste PAR rapport

Vi informerar dig om aktuella ämnen varannan månad. Hämta den senaste rapporten från länken bredvid. Rapporten är på finska.

  KONTAKT­INFORMATION

Gemensam brevlåda

par-info@avi.fi


PAR Systemet

Tuulikki Nieminen,
systemutveckling och utbildning
tuulikki.nieminen@avi.fi
+358 50 430 3362

Teemu Kurki,
systemutveckling och teknisk support
teemu.kurki@avi.fi
+358 29 501 8828

Nuorisotilastot.fi

Ruth Bamming,
rapporter och dataanalys
ruth.bamming@avi.fi
+358 29 501 6328

Arto Manninen,
tekniskt genomförande och utveckling
arto.manninen@avi.fi
+358 29 501 8838

ANVÄNDBARA
    LÄNKAR

www.nuorisotilastot.fi Ta del av statistiken över finskt ungdomsarbete med hjälp av visualiseringar.

www.entit.fi Sök efter en sökande ungdomsarbetare med kommunens eller organisationens verksamhetsområdets namn.

www.intory.fi Stöd och information för dem som arbetar med ungdomsarbete och verkstäder.

https://yhteysetsivaan.fi/?lang=sv Lämna en kontaktbegäran till det uppsökande ungdomsarbetet.

PAR-variabler 2024 Variabler som används i PAR-system och nationell statistik år 2024.

www.minedu.fi/sv/ungdomsarbete Mer information om Undervisnings- och kulturministeriets ungdomsarbetes ansvarsområden.

https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/ungdomsvasendet Läs mer om de centrala uppgifterna i Regionförvaltningsverkets ungdomsverksamhet.

www.aviavustukset.fi/sv/ Lär känna ansökningsprocessen för bidrag samt redan beviljade bidrag och deras effektivitet.

Instruktioner för behandling av personuppgifter Undervisnings- och kulturministeriets (OKM) anvisningar för behandling av personuppgifter i utredande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet.

Regionförvaltningsverkets logo
Logo av Undervisnings- och kulturministeriet
Logo av Statistik över ungdomsarbetet i Finland