Palaa sivun alkuun
Kuvituskuva

Asiakas- ja tilastointijärjestelmä
työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön

Par
  Lyhyesti

PAR on asiakas- ja tilastointijärjestelmä työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön. PAR-järjestelmä sisältää kaksi räätälöityä käyttöliittymää, joista PARty on työpajojen- ja PARent etsivän nuorisotyön asiakashallintaan, tilastointiin ja raportointiin tarkoitettu kompakti kokonaisuus.

PAR-järjestelmää käytetään aluehallintovirastojen myöntämän valtionavun seurantaa varten, valtakunnallisesti yhdenmukaiseen tiedontuotantoon ja tilastointiin, oman työn tuloksellisuuden seurantaan sekä raportointiin eri rahoittajille. Yhtenevien PARkki-tilastojen avulla tutkitaan nuorisotyön avustuksen ohjautumista sekä helpotetaan päätöksentekoa.

PAR on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama ja käyttäjille maksuton.

PAR-järjestelmän esittelyvideo: YouTube

Parkki
   Tiedonkeruu

PARkki-tietopankkiin kerätään kolme kertaa vuodessa tilastollinen, anonyymi PARkki asiakasdata sekä organisaatio- ja työntekijätietoja. Kerran vuodessa PARkki-tilastot julkaistaan organisaatio- ja kuntakohtaisesti nuorisotilastot.fi -sivustolla. Julkaistut tilastot perustuvat tammikuussa lähetettyihin ja erikseen tarkistettuihin PARkki-lukuihin.

PARkki-tilastojen toimitusajoista tiedotetaan PAR tiedotteissa sähköpostitse aina ennen tilastointiaikaa. Parkki-tilastot toimitetaan pääasiassa tiedonkeruukuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Parkin toimittamisen määräajat vuonna 2024 - 2025: 

 Ma 22.1.2024 (Asiakas- ja työntekijätilastot ajalta: 1.1.2023 – 31.12.2023) 

 TI 14.5.2024 (Asiakastilastot ajalta: 1.1.2024 – 30.4.2024) 

 Ti 17.9.2024 (Asiakastilastot ajalta: 1.1.2024 – 31.8.2024) 

 Ke 22.1.2025 (Asiakas- ja työntekijätilastot ajalta: 1.1.2024 – 31.12.2024) 

PARkki-tilastot lähetetään osoitteessa par-jarjestelma.fi­/tiedonsiirto

PAR-tiedonkeruuohjeen vuodelle 2023 löydät täältä

PAR-yhteensovitettujen järjestelmien tiedonkeruupohjat ja -ohjeet: linkki

Infografiikka

PARkki tilastot muista järjestelmistä

PAR-tiimin tehtävänä on yhdenmukaistaa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön asiakaskirjauksia ja tilastointia. Rakennamme siltoja PAR:n ja muiden asiakasjärjestelmien välille, jotta lopputuloksena saadaan vertailukelpoinen PARkki-tilasto käytettävästä ohjelmasta riippumatta.

Voit varmistaa PAR-tiimiltä tai ohjelmistontuottajaltasi, onko tilastollinen yhteensovitus tehty käyttämääsi järjestelmän ja PAR:n välillä. PAR yhteensovitetuista järjestelmistä raportoidaan PARkki tiedonkeruuprosessin mukaisessa aikataulussa.

Miksi
  Par?

Ilmainen

Tarjoamme nopeasti käyttöönotettavan, maksuttoman järjestelmän, matalan kynnyksen käyttäjätuen ja säännöllisiä koulutuksia luotettavan viranomaisen toimesta.

Helppokäyttöinen

Järjestelmä on kehitetty suoraan etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille, yhteistyössä käyttäjien kanssa. Ohjelma on helppokäyttöinen ja sopii erikokoisille toimijoille.

Valtionavun seuranta

PAR-järjestelmää käytetään aluehallintovirastojen myöntämän valtionavun seurantaa varten. Saat yhdellä napin painalluksella raportin, jolla todennat asiakasmäärät, toimenpiteet ja asiakkaiden sijoittumisen kirjauksiesi perusteella, rahoittajan toiveita vastaavassa muodossa.

Lähituki

PAR-tiimi palvelee sinua puhelimitse, sähköpostitse ja etäyhteyksien avulla. Ohjelmaan on saatavilla käyttäjätukea, perehdytystä ja koulutusta nopealla aikataululla tarpeesi mukaan.

Jatkuva kehitystyö

Onko organisaatiollasi tilastointitarpeita, joihin PAR ei vielä vastaa? Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa ja yksilöllisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan löytämällä koko kenttää palvelevia ratkaisuja. Ajatuksemme on, että jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Tietoturva

Ohjelman tekninen toteutus vastaa GDPR:n vaatimuksiin ja varmistamme kaikkien uusien käyttäjien kanssa, että ohjelma asennetaan tietoturvallisesti organisaation itse määrittelemään sijaintiin, yhdessä organisaation tietohallinnon kanssa. Pyrimme parantamaan myös yksittäisten työntekijöiden tietoutta tietoturva-asioista jatkuvan koulutuksen avulla.

Mitä Par
   sisältää?

Yksilöllinen asiakashallinta 

Voit kirjata asiakkaan perustietoja ja yksilöllistä asiakasprosessia sekä kirjoittaa ajankohtaisia asioita muistiin tavoitteellisen asiakastyön tukena. Voit liittää asiakkaan tietoihin sopimuksia, kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja palveluita sekä seurata tapaamisten ja läsnäolopäivien määriä. Kaikki tiedot ovat asiakkaalle tulostettavissa, mutta myös anonyymisti tilastoitavissa.

Kuvituskuva

Päivittäiset työkalut 

Etsivässä nuorisotyössä asiakkaan päivittäisiä tapaamisia voidaan kirjata muistioihin ja ryhmätapaamisia, koulutuksia, katu- ja verkkotyötä voidaan kirjata työntekijöiden omiin toimintamuistioihin. Työpajojen käyttöön tarjoamme asiakas- ja toimintamuistiot sekä kalenteripohjaisen työmaapäiväkirjan. Asiakaskohtaiset pika-infot ja huomiokoodit auttavat havainnoimaan, että tärkeimmät asiat asiakkuuksista ovat ajan tasalla.

Raportointi ja tilastointi 

Saat käyttöösi valmiita raportteja sekä tietokantapoimintoja, joiden avulla säästät aikaa ja näet nopeasti työsi tulokset. Raporttityökaluja kehitetään jatkuvasti valtakunnallisesta, alueellisesta ja organisaatiotason tarpeesta lähtien. Toiminta-ajatuksena on, että jokainen kirjattu tieto saadaan ohjelmasta myös luotettavasti ulos, mutta hallitusti organisaation itsensä määrittelemien henkilöiden toimesta.

Tietoa
   meistä

PAR-järjestelmä on saanut alkunsa vuonna 2010 ja se on siirtynyt kokonaan AVI:n hallinnoimaksi järjestelmäksi vuonna 2017. PAR on alun perin täysin Excel-pohjainen ohjelma, jota on kehitetty pala palalta yhdessä käyttäjien ja OKM:n kanssa.

Tällä hetkellä PAR:n parissa työskentelee kahden ihmisen tehoduo. Me huolehdimme, että että PAR toimii oikein ja vastaa kehitystyömme avulla jatkossakin käyttäjien tarpeisiin. Avustamme käyttäjiä erilaisissa ohjelmaan liittyvissä ongelmissa ja järjestämme koulutuksia, jotta PAR:n käyttäminen sujuisi hyvin. Huolehdimme myös PARkki-tilastojen tiedonkeruusta ja järjestelmien yhteensovittamisesta.

Tuulikki Nieminen
Teemu Kurki

Tuulikki Nieminen

Hei! Olen toiminut PAR-järjestelmien parissa alusta asti. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua missä tahansa järjestelmiin liittyvässä asiassa. Otan mielelläni vastaan kehitysideoita ja kuulen uusista yhteistyö­mahdollisuuksista.

Teemu Kurki

Terve! Minun työhöni kuuluu PAR-järjestelmän kehittäminen ja tekninen tuki. Jos sinulla on PAR-järjestelmän kanssa teknisiä haasteita, autan mielelläni vaikeammissakin jutuissa!

Tiedotteet
   & koulutukset

Lue ajankohtaisista tapahtumista PAR-tiedotteista. Ilmoittautumalla postituslistalle, saat uudet tiedotteet aina suoraan sähköpostiisi.

Uusin tiedote

Tiedotamme ajankohtaisista asioista parin kuukauden välein. Lataa uusin tiedote viereisestä linkistä. Tiedote on suomenkielinen.

Parent aamukahvi ja PARty iltapäiväkahvi-tilaisuudet Teamsissä kerran kuukaudessa

Tervetuloa virtuaalisiin kahvihetkiin PAR-tiimin seurassa.

Olit sitten uusi PAR-käyttäjä tai konkari, niin olet lämpimästi tervetullut mukaan keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisista asioista, sekä kertaamaan PAR-järjestelmän perusteita! Käymme tilaisuuksissa aina läpi peruskoulutusasioita sekä tiettyä ennalta määrättyä teemaa, sekä olemme vastaamassa teidän kysymyksiinne.

PARent aamukahvi 8:45-9:30 Liity tilaisuuteen (linkki)

PARty iltapäiväkahvi 14:45-15:30 Liity tilaisuuteen (linkki)

  • Tiistai 6.2. Peruskoulutusta ja toiveita PARin kehitystyöhön
  • Tiistai 5.3. Vuoden 2023 tilastojen tuloksia
  • Perjantai 5.4. Tavoitteiden kirjaaminen
  • Perjantai 3.5. Tilastointiajan kuulumisia - ja uusia ominaisuuksia
  • Tiistai 4.6. ENT: Yhteysetsivään.fi / TY: Työmaapäiväkirjan hyödyntäminen
  • Torstai 8.8. Takaisin perusteisiin - työt haltuun kesän jälkeen
  • Keskiviikko 4.9. Tilastointiajan kuulumisia - ja uusia ominaisuuksia
  • Torstai 3.10. Etusivun vinkkejä
  • Maanantai 4.11. Asiakaslistan tehokäyttö
  • Tiistai 3.12. Vuositilastointiin valmistautumista

PAR-kouluttajina toimivat Tuulikki Nieminen ja Teemu Kurki aluehallintovirastosta.

Verkkotilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

AVI:n tietotiimin
  yhteystiedot

Yhteissähköpostilaatikko

par-info@avi.fi


PAR-ohjelmointitiimi

Tuulikki Nieminen,
järjestelmän kehitys ja koulutus
tuulikki.nieminen@avi.fi
+358 50 430 3362

Teemu Kurki,
järjestelmän kehitys ja tekninen tuki
teemu.kurki@avi.fi
+358 29 501 8828

Nuorisotilastot

Ruth Bamming,
raportit ja tietojen analysointi
ruth.bamming@avi.fi
+358 29 501 6328

Arto Manninen,
tekninen toteutus ja kehittäminen
arto.manninen@avi.fi
+358 29 501 8838

Hyödyllisiä
   linkkejä

Nuorisotyön tilastot Tutustu Suomen nuorisotyön tilastoihin visualisointien avulla.

Entit Hae etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä.

Into ry Tukea ja tietoa etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskenteleville.

Yhteysetsivään Jätä yhteydenottopyyntö etsivään nuorisotyöhön.

PAR-muuttujat 2024 PAR-järjestelmässä ja valtakunnallisessa tilastoinnissa käytettävät muuttujat vuonna 2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja nuorisotyö Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön vastuualueista.

Aluehallintoviraston nuorisotoimi Lue lisää Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisistä tehtävistä.

Aluehallintoviraston avustukset Tutustu avustusten hakuprosessiin sekä jo myönnettyihin avustuksiin ja niiden vaikuttavuuteen.

Henkilötietojen käsittelyohjeet Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeet henkilötietojen käsittelyyn etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa.