↑

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä on par-jarjestelma.fi -sivuston saavutettavuusseloste, joka on laadittu 13.10.2020 . Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. par-jarjestelma.fi -verkkosivusto täyttää lain saavutettavuusvaatimukset osittain.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia

Liitetiedostojen saavutettavuus

Osa sivuston pdf-, PowerPoint-, Word-,  Excel- ja video-tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen erillinen, tilastoihin ja tiedontuotantoon erikoistunut yksikkö.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi tietoja pyytää sähköpostilla palaute@nuorisotilastot.fi. Tiedusteluun vastataan kohtuullisessa ajassa.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit ottaa yhteyttä

Sähköpostilla: palaute@nuorisotilastot.fi

Saavutettavuuden valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle yllä olevien ohjeiden mukaan. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Aluehallintoviraston / Regionförvaltningsverket logo
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kulturministeriet Logo
Suomen nuorisotyön tilastot Logo