↑

TILLGÄNGLIGHETS-REDOGÖRELSE

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller webbplats par-jarjestelma.fi. Den är utarbetad 13 Oktober 2020. Redogörelsens uppgifter baserar sig på egen utvärdering samt Siteimprove-verktygets utvärdering av tillgänglighet. Webbplatsen nuorisotilastot.fi täcker delvis lagens krav på tillgänglighet.

Följande innehåll och/eller funktioner fyller inte ännu kraven

Tillgängligheten på bilagor

En del av webbplatsens pdf-, PowerPoint-, Word-, Excel- och video-filer fyller inte tillgänglighetskraven. Lagen omfattar de filer som har publicerats på nätet 23 september 2018 eller därefter. Gamla dokument som publicerats innan 23.9.2018 behöver inte omarbetas retroaktivt så att de uppfyller kraven på tillgänglighet.

Respons och kontaktuppgifter 

Uppgifter i tillgänglig form 

Ifall du upplever att du inte kan ta del av webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan du be om uppgifter per e-post palaute@nuorisotilastot.fi. Vi svarar på förfrågan inom rimlig tid.

Icke-tillgängligt innehåll  

Märker du någon brist på tillgänglighet på vår webbplats? Beskriv den för oss och vi gör vårt bästa för att rätta till den.
Vänligen ta kontakt 

per e-post till palaute@nuorisotilastot.fi

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge respons enligt de anvisningar som angetts tidigare och först till oss, alltså de webbansvariga. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats www.tillgänglighetskrav.fi beskrivs hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer, växeln: 0295 016 000 

Regionförvaltningsverkets logo
Logo av Undervisnings- och kulturministeriet
Logo av Statistik över ungdomsarbetet i Finland